Kijk hieronder voor de meestgestelde vragen over zonnepanelen.

Financieel

Zonnepanelen huren kosten

Vanuit een financieel oogpunt is zonnepanelen huren zeer interessant. Een grote eenmalige investering is niet nodig. Je betaalt bij elke maand een vaststaand bedrag gedurende de gehele huurperiode. Je bent daardoor als huurder volledig onafhankelijk van de stijgende energieprijzen in Nederland en komt nooit voor verrassingen te staan.

Door de technische ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie is zonnepanelen huren sinds kort goedkoper dan een regulier grijs energiecontract. Je bespaart dus vanaf het moment dat je instapt op maandelijkse energiekosten. Zonnepanelen zijn daarom niet alleen een hele duurzame keuze, maar zijn ook nog eens financieel erg aantrekkelijk. Bij enie.nl komen hiernaast na een huurperiode van 15 jaar de panelen volledig in jouw bezit. Omdat zonnepanelen ruim 25 jaar meegaan, betekent dit dat je 10 jaar kosteloos kunt genieten van zonne-energie.

Verzekerd van service met zonnepanelen huren

Als je besluit zonnepanelen te huren, wordt na het adviesgesprek de zonne-installatie binnen enkele weken gratis geïnstalleerd. De panelen liggen bij jou op het dak, maar blijven in bezit van de verhuurder. Onderhoud aan het systeem komt daarom ook niet voor jouw rekening. Als er tijdens de huurperiode iets mis is met de installatie, zorgt de verhurende partij dat ze dit oplossen. Klanten van enie.nl krijgen toegang tot een speciale app waardoor je altijd precies kunt zien wat je zonnepanelen opleveren. Merk je in de monitoring dat de opbrengst minder is dan beloofd? Dan betaalt enie.nl het verschil terug. Als je meer opwekt is deze winst voor jou.

Heb je zonnepanelen op je dak? Dan wek je je eigen energie op. Een deel van deze energie gebruik je zelf, maar op sommige momenten leveren de panelen meer op dan je verbruikt. In dat geval lever je de energie terug aan het energienet. De hoeveelheid energie die je per jaar teruglevert, wordt op de jaarrekening per kWh verrekend met je energierekening; dit heet salderen.

Een voorbeeld: je zonnepanelen leveren 3.000 kWh per jaar op. Stel je werkt overdag. Je zonnepanelen wekken dan energie op, maar die verbruik je zelf niet. Jij bent immers niet thuis. De opgewekte energie gaat dan via de meterkast naar het elektriciteitsnet. ’s Avonds kom je thuis van je werk en juist dan verbruik je wél energie, terwijl op dat moment je zonnepanelen niets opwekken. Jij gebruikt dan stroom van het net.

In dit voorbeeld wordt 1.000 kWh direct teruggeleverd aan het net, omdat jij het niet gebruikt. ’s Avonds gebruik je 1.500 kWh dat afkomstig is van het net. Door de salderingsregeling betaal je daardoor slechts voor 500 kWh. Wat je van het net hebt verbruikt en wat je hebt teruggeleverd wordt met elkaar verrekend.

Salderen na 2023

In april van 2019 maakte het kabinet bekend dat zonnepaneeleigenareren tot eind 2022 gebruik kunnen maken van de salderingsregeling in de huidige vorm. Hierna wordt de regeling tot 2031 langzaam afgebouwd. Omdat de regeling financieel erg aantrekkelijk is, reageerden milieuorganisaties en consumenten positief op het nieuws. Op deze manier wordt de Nederlandse burger langer aangemoedigd te overstappen op zonne-energie. Pas in 2031 wordt de salderingsregeling volledig vervangen door een terugleversubsidie.

Energie terugleveren voor een vaste prijs

Vanaf de invoer van de terugleversubsidie, krijg je voor teruggeleverde stroom een vastgesteld bedrag terug. Dit bedrag is gelijk voor iedereen die energie teruglevert aan het net. Uitgangspunt voor de hoogte van dit bedrag, is dat de terugverdientijd van zonnepanelen altijd rond de zeven jaar is. Worden zonnepanelen in de toekomst bijvoorbeeld goedkoper, dan daalt het bedrag van de terugleversubsidie.

Jij vult de contactgegevens van je vriend in op www.enie.nl/vriend, zodat wij hem of haar kunnen benaderen. Vervolgens plannen wij een adviesgesprek met je vriend in en kijken we naar de ideale oplossing voor zijn of haar situatie. Wordt je vriend klant? Dan ontvang jij het actiebedrag binnen tien dagen na de installatie van de zonnepanelen op je bij ons bekende rekening. De actie is alleen geldig als je vriend niet eerder contact met ons heeft gehad.

Op je aanschaf van zonnepanelen krijg je de btw terug. Om ervoor te zorgen dat je het geld terugkrijgt, wordt er via de Belastingdienst een proces in werking gezet. Enie.nl neemt het regelen van deze terugvraag graag voor je uit handen. Hieronder geven we je wat meer informatie over de werking van het btw teruggave-proces:

 • Stap 1: Wij melden u aan als ondernemer bij de Belastingdienst:
  Om in aanmerking te komen voor de BTW-teruggave over de aanschaf van uw zonnepanelen dient u aangemeld te worden als BTW ondernemer bij de Belastingdienst. Deze aanmelding staat los van andere belastingen zoals de loon- of inkomstenbelasting.
 • Stap 2: Het BTW nummer wordt toegekend door de Belastingdienst:
  De Belastingdienst reikt een formulier ‘’vaststelling belastingplicht’’ uit. Dit houdt in dat u aangemerkt bent als BTW ondernemer.
 • Stap 3: U ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord:
  Nadat u bent aangemerkt als BTW ondernemer ontvangt u van de Belastingdienst een gebruikersnaam en wachtwoord via de post (op papier dus in 2 verschillende brieven). De inloggegevens dient u per e-mail aan ons door te geven. U kunt de inloggegevens toesturen naar btw@enie.nl.
 • Stap 4: BTW aangifte(n):
  De BTW die door u is betaald op de aankoop en installatie van de zonnepanelen vragen wij voor u terug op de eerste BTW aangifte bij de Belastingdienst. Tevens dient hierbij de verschuldigde BTW over het opgewekte vermogen over het gehele eerste jaar te worden aangegeven. Hiervoor heeft de belastingdienst een tabel met forfaitaire bedragen opgesteld op basis van het opwekvermogen van de zonnepanelen. Daarnaast verzorgen wij de BTW aangiften totdat de ontheffing van de administratieve verplichtingen is afgegeven.
 • Stap 5: Wij melden u weer af bij de Belastingdienst:
  Wij vragen ontheffing van administratieve verplichtingen voor u aan. Op deze manier hoeven er in het vervolg geen aangiftes meer gedaan te worden. De ontheffing wordt doorgaans toegekend per 1 januari van het opvolgende jaar.
 • Stap 6: De BTW teruggave:
  De teruggave van de BTW volgt na afloop van het kwartaal, waarin de zonnepanelen zijn geplaatst en de eerste kwartaalaangifte is gedaan.

Load More


Zonnepanelen/Zonne-installatie

Ja, zonnepanelen zijn bijna volledig recyclebaar. Het hoofdbestandsdeel van zonnepanelen, silicium, verliest zijn werking niet en kan daardoor oneindig hergebruikt worden. De overige bestandsdelen van een paneel, zoals aluminium of glas, zijn eveneens gemakkelijk te scheiden en te hergebruiken. Een gerecycled zonnepaneel kost ruim 70% minder energie dan een nieuw paneel.

Veel mensen kiezen tegenwoordig voor zwarte panelen. In de meeste gevallen maken ze deze keuze omdat ze zwarte panelen mooier vinden dan blauwe. De zwarte mono-kristallijnpanelen beschikken over een zwarte omlijsting tegenover de aluminium omlijsting van blauwe panelen. Doordat de panelen volledig zwartgekleurd zijn, zorgt dit voor een rustiger beeld op je dak.

Naast het esthetisch voordeel, leveren zwarte panelen ook meer op dan blauwe panelen. Het Wattpiek van de panelen ligt hoger en ze werken beter bij directe zoninstraling. Met zwarte panelen wek je dus meer stroom op per m² van je dak.

De manier waarop zonnepanelen met elkaar zijn gekoppeld, kan grote invloed hebben op de opbrengst van de zonne-installatie. Er zijn twee manieren waarop zonnepanelen aan elkaar geschakeld kunnen worden: als serie of parallel. Zonnepanelen presteren vanzelfsprekend het best wanneer ze zoveel mogelijk zonlicht opvangen. Soms komt het voor dat een of meerdere panelen in de schaduw liggen. Als een veld zonnepanelen als serie is geschakeld, dan presteert de hele kring naar de opbrengst van het slechtst presterende paneel. Ligt een paneel (deels) in de schaduw, dan zorgt dit ervoor dat de hele serie in dat geval negatief wordt beïnvloed.

Schaduw van bijvoorbeeld een dakkapel, een schoorsteen of een hoge boom kan de opbrengst van panelen sterk beïnvloeden. Valt er veel schaduw op je dak? Dan is het slim om je panelen ‘parallel’ te schakelen. In dit geval hebben individuele panelen geen invloed op de gehele kring, maar presteert elk paneel voor zich. Om zonnepanelen parallel te schakelen, wordt er een zogenaamde ‘optimizer’ onder elk paneel geïnstalleerd.

Grootste risico’s brand zonnepanelen

Brand kan ontstaan na kortsluiting in de kabels of in de aansluitingen van de zonnepanelen. Kortsluiting ontstaat wanneer twee elektriciteitsdraden met elkaar in contact komen. Dit gebeurt als de draden zijn gebroken en daardoor niet meer goed geïsoleerd zijn. Het is daarom van belang dat de koperen draden van de panelen nooit beschadigd worden of ontbloot komen te liggen. Kabels dienen nooit los te liggen om kans op schade of kabelbreuk te voorkomen. Ook worden stekkers die niet goed op elkaar zijn aangesloten heet en kunnen daardoor brand veroorzaken.

Brandgevaar indak-systemen

In een groot deel van de gevallen, ontstaat brand bij zonnepanelen in een zogenaamd ‘indak-systeem’. In een dergelijk systeem zijn de zonnepanelen volledig verzonken in het dak. Een veelvoorkomend probleem bij dit soort installaties is dat de panelen hun warmte niet goed kwijt kunnen. Om oververhitting te voorkomen, moet een indak-systeem goed geventileerd worden. Enie.nl kiest ervoor om geen indak-systemen te installeren.

Brandgevaar zonnepanelen verkleinen

Zelf kun je een aantal maatregelen nemen om de kans op brand bij zonnepanelen te voorkomen. Zo is het van belang de ventilatie en de filters van de omvormer stofvrij te houden om zo te voorkomen dat de omvormer oververhit raakt. Ook is het verstandig de omvormer vrij te houden van brandbare spullen.

Brand in een zonne-installatie ontstaat dus voor het grootste deel van de gevallen door slecht installatiewerk en indak-systemen. Om deze reden kiezen wij er bewust voor om geen indak-systemen te installeren. Daarnaast monitoren wij streng de kwaliteit van onze installateurs. Onze installateurs beschikken over alle benodigde certificaten waardoor je verzekerd bent van een veilig systeem. Daarnaast laten wij steekproeven uitvoeren door Omega Installatie Techniek, een externe keuringsinstantie.

Van de zonnepanelen loopt een kabel naar de omvormer. Dit is een apparaat waarin gelijkstroom wordt omgezet in bruikbare wisselstroom. Deze wisselstroom wordt vervolgens verplaatst naar de meterkast, waarna je apparaten in huis de stroom kunnen gebruiken.

De omvormer is een kastje ter grootte van twee grote schoenendozen. Wanneer de panelen energie opwekken, overdag, dan doet de omvormer zijn werk. ’s Nachts, wanneer de panelen uitstaan, is ook de omvormer uit. Het apparaat maakt een zacht geluid wanneer het aanstaat, maar is dus ’s nachts volledig stil. Omdat de omvormer zijn warmte kwijt moet, is het van belang het apparaat te installeren op een plek met voldoende ruimte voor luchtcirculatie.

Voor een serie of een parallel geschakeld systeem zijn verschillende soorten omvormers nodig. Bij enie.nl maken we gebruik van een Growatt omvormer bij een serie schakeling. Voor een parallel systeem gebruiken we een SolarEdge omvormer. Meer informatie over de verschillende omvormers vind je hier.

Het vermogen van een zonnepaneel drukt men uit in Wattpiek (Wp). Er spelen vele factoren mee die bepalen wat de daadwerkelijke opbrengst van een zonnepaneel is. De oriëntatie en hellingshoek van het dak, de hoeveelheid schaduw die er jaarlijks op valt of de helderheid van de lucht. In Nederland presteert een paneel daarom gemiddeld op rond de 85% van zijn kunnen. Een systeem van 3.500 Wp levert daarom per jaar zo’n 3.000 kWh op.

Tijdens de schouw berekenen we heel nauwkeurig wat de zonnepanelen in jouw situatie gaan opwekken.

CO2-uitstoot productie en vervoer zonnepanelen

Voordat een zonnepaneel op je dak terechtkomt, moet het geproduceerd en vervoerd worden. Bij de productie komt tot op heden nog CO2 vrij. Door verbetering van zowel de productieprocessen van de fabrikant als de kwaliteit van de zonnepanelen, is een zonne-installatie steeds sneller CO2-neutraal. Enie.nl is kritisch op het kiezen van leveranciers op het gebied van duurzaamheid in het productieproces. De CO2 die vrijkomt bij de productie en het vervoer van deze panelen wordt al binnen een jaar gecompenseerd door de opwekking van groene stroom.

Vergeleken met grijze stroom, bespaar je per zelf opgewekt kWh met je zonnepanelen 0,46 kg CO2. Een installatie van zestien panelen bespaart op deze manier elk jaar zo’n 1680 kg CO2. Dit staat gelijk aan de CO2 die vrijkomt bij het rijden van 10.000 kilometer met een auto met een gemiddeld verbruik.

Een zonnepaneel bestaat uit een verzameling van tientallen zonnecellen. Deze zonnecellen zijn in de meeste gevallen gemaakt van silicium: een element dat door blootstelling aan zonlicht energie kan opwekken. De energie die een zonnepaneel opwekt wordt gelijkstroom genoemd. Dit is een vorm van stroom die je niet kunt gebruiken om je apparaten van energie te voorzien. Om de stroom bruikbaar te maken, moet het in een zogenaamde ‘omvormer’ worden omgezet tot wisselstroom.

Enie.nl maakt gebruik van twee verschillende soorten panelen. Het poly-kristallijn en mono-kristallijn paneel. Meer informatie over de panelen vind je hier.

Hoe vaak moet je zonnepanelen schoonmaken?

Zonnepanelen hebben relatief weinig onderhoud nodig. Het regenachtige weer in Nederland zorgt ervoor dat de panelen regelmatig schoon worden gespoeld. Merk je in de monitoring dat de panelen opeens minder goed presteren? Dan is het wellicht verstandig om eens op het dak te kijken. Over het algemeen is het aan te raden twee à drie keer per jaar je zonnepanelen te controleren. Een jaarlijkse schoonmaakbeurt is in de meeste gevallen voldoende.

Rendementverlies zonnepanelen voorkomen

Let bij het controleren van de panelen vooral op de volgende twee zaken: stof en vogelpoep. Een laag stof of een klodder vogelontlasting kan zorgen voor een rendementverlies van zo’n twee tot drie procent. Let bij het schoonmaken ook vooral op de onderste rand van het paneel. Door de regen spoelt vuil naar onderen, waar het blijft zitten.

Tips bij zonnepanelen schoonmaken

Zonnepanelen zijn broos en dus niet bestand tegen het gebruik van bijtende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of hogedrukspuiten. De panelen kunnen hierdoor ernstig beschadigen. Gebruik liever lauwwarm water en een zachte spons of doek. Is je dak minder goed bereikbaar, gebruik dan een telescoopwisser die je aan kan sluiten op je tuinslang. Schoonmaakmiddel is bij het schoonmaken niet nodig.

De beste tijd om je zonnepanelen eens goed schoon te maken, is in het begin van het voorjaar. De lente en zomer zijn de periode waarin je het meeste uit je installatie wilt halen. Bepaalde bedrijven zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van zonnepanelen, maar dit is voor particulieren vanuit een financieel oogpunt vaak niet aan te raden.

Load More

Antwoord niet gevonden?

Geen probleem. Onze klantenservice
zit klaar om je vraag te beantwoorden.

Bel 085-401 7000