Grootste risico’s brand zonnepanelen

Brand kan ontstaan na kortsluiting in de kabels of in de aansluitingen van de zonnepanelen. Kortsluiting ontstaat wanneer twee elektriciteitsdraden met elkaar in contact komen. Dit gebeurt als de draden zijn gebroken en daardoor niet meer goed geïsoleerd zijn. Het is daarom van belang dat de koperen draden van de panelen nooit beschadigd worden of ontbloot komen te liggen. Kabels dienen nooit los te liggen om kans op schade of kabelbreuk te voorkomen. Ook worden stekkers die niet goed op elkaar zijn aangesloten heet en kunnen daardoor brand veroorzaken.

Brandgevaar indak-systemen

In een groot deel van de gevallen, ontstaat brand bij zonnepanelen in een zogenaamd ‘indak-systeem’. In een dergelijk systeem zijn de zonnepanelen volledig verzonken in het dak. Een veelvoorkomend probleem bij dit soort installaties is dat de panelen hun warmte niet goed kwijt kunnen. Om oververhitting te voorkomen, moet een indak-systeem goed geventileerd worden. Enie.nl kiest ervoor om geen indak-systemen te installeren.

Brandgevaar zonnepanelen verkleinen

Zelf kun je een aantal maatregelen nemen om de kans op brand bij zonnepanelen te voorkomen. Zo is het van belang de ventilatie en de filters van de omvormer stofvrij te houden om zo te voorkomen dat de omvormer oververhit raakt. Ook is het verstandig de omvormer vrij te houden van brandbare spullen.

Brand in een zonne-installatie ontstaat dus voor het grootste deel van de gevallen door slecht installatiewerk en indak-systemen. Om deze reden kiezen wij er bewust voor om geen indak-systemen te installeren. Daarnaast monitoren wij streng de kwaliteit van onze installateurs. Onze installateurs beschikken over alle benodigde certificaten waardoor je verzekerd bent van een veilig systeem. Daarnaast laten wij steekproeven uitvoeren door Omega Installatie Techniek, een externe keuringsinstantie.