Dit privacy statement is van toepassing op:

Wanneer u een overeenkomst heeft gesloten met enie.nl wat betreft:

 • Het kopen van zonnepanelen (particulier en zakelijk).
 • Het huren van zonnepanelen.
 • Het afnemen van groene stroom (energiecontract).
 • Deelneemt aan een werkgeverscollectief.
 • U klant bent van Vereniging Eigen Huis.
 • U mee doet aan een collectief van Buurkracht of een ander collectief.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens als u een particuliere of zakelijke klant van ons bent:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • E-mailadres en Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Klantnummer
 • Indicatief energieverbruik (indien u dit doorgeeft)
 • Opnames van de uitgaande telefoongesprekken (voor trainingsdoeleinden)
 • Naam werkgever (alleen bij werkgeverscollectief)
 • Handtekening onder het contract
 • Foto’s van uw dak en meterkast (en oplevering)
 • Welke afspraken we met u maken

Indien u een zakelijke klant bent verwerking wij ook uw:

 • bedrijfsnaam en KvK nummer

Indien u zonnepanelen van ons huurt verwerken wij ook uw:

 • Uittreksel Kadaster
 • Kredietcheck bijEDR Credit Services

Indien wij u moeten aanmelden bij de netbeheerder voor de slimme meter verwerken wij ook uw:

 • EAN code aansluiting
 • Welke netbeheerder u heeft

Indien u onze service: BTW-aangifte Zonnepanneelhouders afneemt verwerken wij ook uw:

 • Burgerservicenummer (tot de Belastingdienst met een nieuwe nummersystematiek komt die niet gekoppeld is aan uw BSN, verwachting in 2020).
 • Rekeningnummer en tenaamstelling
 • Accountnaam en wachtwoord

Indien u onze service: De Groene WKR afneemt verwerken wij ook deze bedrijfsgegevens:

 • Het aantal werknemers in dienst
 • Het aantal werknemers in belastingschijf 1 of 2
 • Het gemiddelde fiscale loon
 • Het percentage vaste werknemers
 • Het gemiddelde aantal vrije dagen
 • Het aantal uren per werkweek
 • Het percentage van de onbelaste vrije WKR-ruimte dit jaar gebruikt/begroot
 • Het percentage van de belaste WKR-ruimte dit jaar gebruikt/begroot
 • Het percentage WGA-vast
 • Het percentage doorbelastte WGA-vast
 • Het percentage ZW-flex premie

Doeleinden

Wij verwerken deze gegevens zodat wij de overeenkomst die wij met u hebben kunnen uitvoeren, uw BTW-aangifte over de zonnepanelen kunnen indienen, uw indentiteit kunnen verifiëren, wij contact met u kunnen opnemen en onderhouden, service kunnen verlenen, u kunnen aanmelden bij de netbeheerder, onze dienstverlening kunnen monitoren en verbeteren, wij de installatie kunnen inplannen en opleveren, in sommige gevallen controleren of u zonnepanelen kunt huren (kredietcheck), voor trainingsdoeleinden (alleen opnames van gesprekken), afhandelen van klachten, het doen van betalingen, u te kunnen informeren door het sturen van nieuwsbrieven en u op de hoogte houden van onze dienstverlening.

Grondslagen

Wij verwerken uw gegevens zodat wij een overeenkomst met u kunnen aangaan en/of de overeenkomst die wij met u hebben gesloten, kunnen uitvoeren.

Indien u gebruik maakt van onze BTW-aangifte Zonnepaneelhouderservice dienen wij uw BSN te verwerken, anders kunnen wij geen BTW voor u terugvragen en de dienst voor u uitvoeren.

Wij verwerken wij deze benodigde gegevens op grond van de wet en uitvoer van de overeenkomst.

Wij vragen u wel een machtigingsformulier te tekenen en in te vullen zodat wij over de juiste gegevens beschikken om de BTW over uw zonnepanelen installatie terug te vragen.

In het geval van direct marketing uitingen zoals onze nieuwsbrief heeft u toestemming gegeven dan wel kunt u per mail kiezen voor de opt-out mogelijkheid (toestemming intrekken).

Opslaglocatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens in onze beveiligde systemen dan wel cloud-oplossingen van externe leveranciers.

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens zolang wij de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien u een overeenkomst met ons heeft ontbonden, bewaren wij de gegevens nog maximaal 6 maanden na ontbinding.

Indien u uw toestemming heeft ingetrokken voor direct marketing uitingen of de BTW-aangifte bewaren wij die gegevens nog 2 maand na toekenning van de intrekking.

Derde partijen

Wij werken samen met de volgende derde partijen aan wie uw Persoonsgegevens (mogelijk) ook worden doorgestuurd:

 • Vereniging Eigen Huis (alleen als u klant bent van Vereniging Eigen Huis).
 • Werkgeverscollectief, Buurkracht of andere collectieven (alleen als u participeert in een dergelijk collectief).
 • ServiceHouse (alleen als u een energiecontract afneemt bij enie.nl)
 • Uw netbeheerder (voor het aanmelden/overzetten naar een slimme meter)
 • De Belastingdienst (alleen als u gebruik maakt van onze BTW-service)
 • Mailchimp (als u nieuwsbrieven van ons ontvangt)
 • WeFact (als wij een betaling willen doen)
 • Onze externe installateurs waar we mee samen werken (als u zonnepanelen krijgt geïnstalleerd)
 • Google (voor het sturen van e-mail)
 • Voys (voor het plegen van telefoontjes)
 • Kredietcheck (wanneer u zonnepanelen bij ons huurt)

Indien u klant bent bij Vereniging Eigen Huis of een ander collectief verkrijgen wij uw Persoonsgegevens voor het doen van een aanbod van deze partijen. enie.nl heeft afspraken met deze partijen gemaakt voor het delen van de Persoonsgegevens.