Wie zijn wij?

Wij zijn enie.nl, een merknaam van Enie.nl Holding B.V. en onderliggende vennootschappen. Wij zijn gevestigd aan de Leonard Springerlaan 17 (9727 KB) in Groningen.

Telefonisch zijn we bereikbaar op 085 401 7000 en per mail op info@enie.nl

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 uur en 18.00 uur.

Wat doen wij?

Onze dienstverlening bestaat uit het aanbieden van duurzame energie in de particuliere en zakelijk markt. Hierbij kunt u denken aan het leveren, installeren en onderhouden van zonnepanelen installaties, het verhuren van zonnepanelen installaties en het leveren van groene stroom en gas.

Privacy

enie.nl behandelt uw gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy blijft gewaarborgd. In onderstaande privacyverklaringen wordt uitgelegd welke gegevens wij van u verwerken, waarom, hoelang wij de gegevens bewaren en welke rechten u heeft.

Wij beschrijven ook de door ons getroffen maatregelen en met welke partijen wij eventueel de gegevens delen.

Technische en organisatorische maatregelen

Bij enie.nl vinden we het belangrijk dat uw persoonsgegevens zo goed mogelijk zijn beschermd. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid en wij houden rekening met de laatste stand der techniek. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Welk privacystatement is van toepassing op u?

enie.nl wil graag een leesbaar privacy statement aanbieden die van toepassing is op uw situatie.

Bezoekt u alleen onze website en/of heeft u uw gegevens achtergelaten op onze website of social media accounts? Klik hier.

Bent u een particuliere of zakelijke klant van enie.nl? Klik hier.

 • Ook voor werkgeverscollectief
 • Ook voor klanten van Vereniging Eigen Huis
 • Ook voor klanten van Buurkracht of andere collectieven
 • Ook wanneer u energie afneemt van enie.nl

Bent u een leverancier of andere zakelijke relatie van enie.nl? Klik hier.

Rechten van betrokkene

U heeft een aantal privacyrechten (op grond van de AVG) en indien enie.nl Persoonsgegevens van u heeft verwerkt. Of u alleen een formulier heeft ingediend op onze website of daadwerkelijk klant of medewerker bent, de rechten zijn hetzelfde. U mag altijd een schriftelijk een verzoek indienen wat betreft de onderstaande rechten:

 • Inzage: indien u wilt inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij mogen uw verzoek weigeren indien het niet opweegt tegen de door ons te dragen administratieve lasten of om rechten en vrijheden van andere personen te beschermen.
 • Bezwaar: wanneer u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet mogen gebruiken voor direct marketing dan wel voor een andere specifieke situatie. U dient deze specifieke situatie te motiveren in het verzoek. Wij mogen uw verzoek weigeren indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dat uw belangen, rechten en vrijheden danwel te maken hebben met een rechtsvordering.
 • Rectificatie of aanvulling:wanneer wij onjuiste persoonsgegevens van u verwerken en u deze wil aanpassen of aanvullen. Indien u toegang heeft tot het enie.nl klantportaal kunt u zelf ook uw persoonsgegevens aanpassen.
 • Beperking: wanner u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens alleen beperkt mogen gebruiken, tenzij wij een goede reden hebben, zoals verwerken van deze gegevens op grond van een wettelijke plicht.
 • Verwijdering van persoonsgegevens: u mag verzoeken om uw persoonsgegevens bij ons te verwijderen. Dit is niet mogelijk indien uw persoonsgegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst dan wel het nakomen van een wettelijke plicht.
 • Overdracht van persoonsgegevens: uw persoonsgegevens worden dan rechtstreeks gestuurd naar een andere organisatie, met dezelfde dienstverlenende achtergrond. Wij dragen geen persoonsgegevens over naar organisaties met een andere type dienstverlening.
 • Intrekken van toestemming: indien u toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking, mag u deze ook weer intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen op basis van de eerder gegeven toestemming, of in het geval enie.nl verplicht is om diezelfde persoonsgegevens te verwerken op grond van een overeenkomst of wettelijke verplichting.
 • Klachten: Indien u een gegronde reden heeft over de manier waarop enie.nl de Persoonsgegevens verwerkt kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

enie.nl neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze besluiten worden genomen door medewerkers.

Vastellen identiteit: Om te kunnen vaststellen dat het verzoek wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u om eerst uw identiteit vast te stellen. Het gaat immers om uw gegevens die niet zomaar in iemand anders handen mogen vallen.

U kan hiervoor langskomen op ons kantoor in Groningen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Deze wordt door een van onze medewerkers gecontroleerd, maar er wordt geen kopie gemaakt. Mocht u niet in staat zijn af te reizen naar ons kantoor, neem dan contact met ons op.

Termijn: enie.nl hanteert na ontvangst van het verzoek en het controleren van de identiteit een termijn van 4 weken, tenzij het verzoek (te) ingewikkeld is. In dat geval wordt de termijn verlengd met 8 weken. In het geval van de verlenging van de termijn wordt u tijdig geïnformeerd.

Cookies

enie.nl plaats, alleen met uw toestemming, cookies in uw webbrowser. Klik hier voor ons cookiestatement en wat wij met deze gegevens doen.

Toepassing en wijzigingen

Deze privacyverklaring en onderliggende verklaringen zijn van toepassing op enie.nl en haar dienstverlenging en is geldig vanaf september 2019.

enie.nl heeft het recht om de privacyverklaring(en) te wijzigen. Wij adviseren u om regelmatig privacyverklaring(en) te controleren.