Het klimaat verandert. Het weer wordt extremer. Dat merken we nu al door de toename van stortregen en stormen, of aan de lange droge en hete perioden. De zeespiegel stijgt en Nederland is kwetsbaar. Door onze lage ligging, zullen we ons al snel beter moeten weren tegen het water. Verder zorgt klimaatverandering voor toenemende migratie, voedseltekorten en luchtvervuiling. Volgens economen is het de nummer één bedreiging voor onze economie.

De belangrijkste reden voor klimaatverandering: de verbranding van fossiele brandstoffen.

Het is tijd om het tij te keren. En daar zijn we met zijn allen al lang mee bezig. We gaan over van energie door verbranding naar energie zonder verbranding. Van ondergronds naar bovengronds.

Er is genoeg reden voor optimisme. We hebben een zonnige kijk op de toekomst. In Nederland alleen al hebben 700.000 individuen gekozen voor hun eigen zonne-energie. Grote multinationals kiezen massaal voor duurzame bedrijfsvoering. Een land als Costa Rica draait al in 2021 voor 100% op hernieuwbare energie.

Duurzame energie is de enige manier vooruit. En wij geloven in de kracht van de zon. Elk uur ontvangt de aarde namelijk voldoende zonne-energie voor de totale energiebehoefte van een heel jaar.

Deze energie kunnen we eerlijk verdelen. Dus zonder tussenkomst van energiemaatschappijen. De zon is van niemand, en daarom is hij van iedereen.

Zonne-energie voor iedereen. Het kan.

B Corporation

Niet alleen de beste van de wereld,

maar ook de beste voor de wereld.

Wij zijn een B Corp-gecerticificeerde onderneming. Dat zie je niet alleen aan het B Corp-certificaat op onze uitingen, dat merk je aan alles wat we doen. We zetten extra stappen voor het milieu, sociale gelijkheid, onze medewerkers en zijn transparant in ons beleid. Hierdoor brengen we onze missie en winst met elkaar in evenwicht. En daar worden we aan gehouden.

Wij zijn CO2-neutraal voor 2030

Wij hebben een doel: voor 2030 CO2-neutraal. Samen met 500 andere B Corps hebben we op het podium van de VN Klimaattop in Madrid gecommitteerd om onze CO2-uitstoot voor 2030 tot nul te brengen. Om dit waar te maken, timmeren we de komende jaren hard aan de weg.

We brengen de totale uitstoot van onze keten in kaart en zorgen dat we zo weinig mogelijk broeikasgassen uitstoten. Alle overblijvende uitstoot, compenseren we. Hierin nemen we al onze leveranciers en partners mee en zorgen we ervoor dat we onze duurzame missie delen met hogescholen en universiteiten.

Met het bedrijfsleven écht het verschil maken. Het kan.