Wat klopt er van het verhaal dat zonnepanelen brandgevaarlijk zijn? We horen de vraag geregeld voorbij komen tijdens het eerste contact met onze klanten. Men wil graag alles weten voordat wordt besloten tot zonnepanelen huren of zonnepanelen kopen. Logisch. We kunnen je geruststellen: onder normale omstandigheden zijn zonnepanelen alles behalve brandgevaarlijk. Hoe komt het dan dat je op televisie eens in de zoveel tijd zonnepanelen in rook ziet opgaan? Dat heeft verschillende oorzaken. We zetten uiteen onder welke omstandigheden zonnepanelen wel brandgevaarlijk kunnen zijn.

Wanneer zijn zonnepanelen brandgevaarlijk?

Het risico op brand in zonnepanelen is nihil. Uit het meest recente onderzoek van TNO, daterend uit 2019, blijkt dat bij slechts 0,014% van de geplaatste zonnepanelen sprake is geweest van brand. In 12 van de destijds bekende 27 gevallen ging het om brand bij in-dak zonnepanelen. Dit zijn zonnepanelen die zijn geïntegreerd in het dak, dan wel de dakpannen vervangen. De oorzaak voor dit relatief hoge aandeel is even logisch als verklaarbaar.

Naast zonnepanelen kiest men in het kader van duurzaamheid ook geregeld voor isolatie van de woning, waaronder het dak. Zodra men kiest voor de combinatie in-dak zonnepanelen en dakisolatie (buitenkant), dan is het van belang om voldoende ruimte over te laten tussen het isolatiemateriaal en de genoemde zonnepanelen. In veruit de meeste gevallen is dit gelukkig voldoende aandacht aan gegeven, maar kleine constructiefouten in deze fase zijn niet zonder risico en kunnen leiden tot brandgevaarlijke situaties. Hoe zit dat?

Kortsluiting in kabels en aansluitingen

Kabels en aansluitingen van zonnepanelen zijn gevoelig voor kortsluiting. Dit gebeurt wanneer twee elektriciteitsdraden elkaar raken. Bij de installatie van zonnepanelen is isolatie belangrijk, zodat losse kabels elkaar na een kabelbreuk niet kunnen raken. Met name de koperen draden zijn belangrijk: deze dienen goed weggewerkt te worden in het systeem, zodat de kans op beschadiging klein is. Komen kabels los te liggen, dan bestaat er altijd een kans op schade of kabelbreuk, hetgeen kortsluiting kan veroorzaken.

Connectoren zonnepanelen

Problemen rondom de connectoren van zonnepanelen zorgen eveneens voor een kwetsbare situatie.. Connectoren zijn kleine stekkertjes die de kabelverbindingen van verschillende zonnepanelen en verlengkabels met elkaar, en met het spanningspunt verbinden. De problemen ontstaan aan de gelijkstroom kant (DC). Hoe komt dat?

Gelijkstroom dat zich vanuit de zonnepanelen naar de omvormer beweegt; het is een constant en doorlopend proces bij het opwekken van zonne-energie. Bij absolute uitzondering kan het voorkomen dat de stroomkring verbroken wordt, met als gevolg een type mini-bliksem of ontsteking. Deze ontsteking kan het omliggende brandbare materiaal raken, waardoor een incident dat op het oog erg klein lijkt, kan uitgroeien tot een brand op het dak.

Certificering, brandklassen en materiaal

Zonne-energie bevindt zich op een innovatieve markt. Bij de ontwikkeling en optimalisatie van zonnepanelen speelt brandveiligheid altijd een belangrijke rol. Bij de technische keuring van zonnepanelen worden deze beoordeeld op basis van brandklassen. Dit wil zoiets zeggen als de mate waarin zonnepanelen brandwerend zijn. Zo zijn de zonnepanelen van enie.nl getest volgens de IEC 61730-2 (UL790) standaard. Dit is de meest uitgebreide norm op het gebied van brandwerendheid. Het is een tweeledige test waarbij naast de brandwerendheid en brandclassificatie van dakbedekking, ook de invloed van wind op een eventuele vlammenzee wordt getest.

Materiaal zonnepanelen

In hoeverre zijn het materiaal van zonnepanelen en brandveiligheid aan elkaar gelieerd? In de wereld van zonnepanelen kennen we in algemene zin twee materiaaltypen: glas-glas en glas-folie. Uit onderzoek blijkt dat aan de achterkant van de zonnepanelen, daar waar folie bij glas-folie zonnepanelen het folie wordt gebruikt, deze folie kan ontbranden. Ook verschilt het type folie, en daarmee de mate van risico op brand, dat men gebruikt voor deze zonnepanelen. Glas-glas zonnepanelen hebben als grote voordeel dat dit materiaal in zijn totaliteit niet kan ontbranden.

Brand in zonnepanelen voorkomen

Problemen rondom de brandveiligheid van zonnepanelen ontstaan thans als gevolg van slechte of gebrekkige installatie. Fouten die je als particulier niet kunt voorzien en voorkomen. Het toont evenwel het belang van de installatie van zonnepanelen door een specialist. Een gecertificeerde vakman zal brengt de risico’s vooraf in kaart en zal binnen de plaatsing en afwerking risicomijdend te werk gaan. Zo laat men bijvoorbeeld voldoende ruimte over voor ventilatie rondom de omvormer. Ook een periodieke controle en onderhoud kunnen het risico op brand minimaliseren tot nabij het nulpunt.

Meer weten over brandveiligheid?

Onze adviseurs beantwoorden graag je vragen. Je kunt ons altijd vrijblijvend bellen op 085-401 7000.