In onze recente Story op Instagram bespraken we de term ‘diffuus licht’. Diffuus licht is zonlicht dat gelijkmatig wordt gebroken door bewolking, nevel of bomen. Het zorgt ervoor dat je zonnepanelen energie opwekken, ook op dagen dat het bewolkt is. Een prettig gegeven, want met 1.550 zonuren per jaar – dit is slechts 19% van de tijd – ben je voor een deel van de opbrengst van zonnepanelen afhankelijk van diffuus licht. Wij vroegen onze volgers: hoeveel procent van de zonne-energie in Nederland wordt opgewekt door diffuus licht?

Volg ons op Instagram en Facebook

Belangrijk aandeel voor diffuus licht in opbrengst zonnepanelen

Het antwoord: circa 60% van de opgewekte zonne-energie in Nederland is afkomstig van diffuus licht. Het toont aan dat zonnepanelen functioneren op basis zonlicht, wat niet per definitie zonneschijn hoeft te betekenen. Gemiddeld is zonneschijn ‘slechts’ voor 40% verantwoordelijk voor de opgewekte energie. Dat percentage toont echter wel aan, wetende dat de zon 19% van de tijd schijnt, dat zonneschijn evident een positief effect heeft op de opbrengst van zonnepanelen.

Opbrengst zonnepanelen berekenen

Direct weten wat jij kunt gaan besparen met zonnepanelen? Maak gebruik van onze vrijblijvende dakscan. Daarmee maken we inzichtelijk wat zonnepanelen op jouw adres betekenen en wat de mogelijkheden zijn.

Prijs berekenen zonnepanelen

Invloed Nederlands klimaat op opbrengst zonnepanelen

In een eerder artikel vertelden we al dat er binnen Nederland sprake is van betrekkelijk grote regionale verschillen in het gemiddeld aantal zonuren. In de regel ligt dat aantal zonuren langs de kust hoger dan verder landinwaarts. We hebben in Nederland te maken met een zeeklimaat, hetgeen wil zeggen: milde winters, relatief koele zomers. Binnen dit klimaat bestaat er geen vast regenseizoen, maar kan in ieder jaargetijde neerslag vallen. Verhoudingsgewijs kennen we hierdoor relatief veel bewolkte dagen en minder zonuren. Ergo: verhoudingsgewijs een groot aandeel voor diffuus licht in de opbrengst van zonnepanelen.

Verschil diffuus licht en schaduw

Belangrijk om te vermelden is dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen diffuus licht en schaduw. Wanneer een zonnepaneel deels of volledig in de schaduw van een gebouw ligt, dan zullen power optimizers gebruikt moeten worden om energie op te wekken. Vaak is dit op voorhand al berekend, waardoor men het systeem parallel schakelt. Dit betekent dat de zonnepanelen individueel van elkaar stroom opwekken.

Is er evenwel sprake van diffuus licht, dan wordt zonlicht evenredig gebroken en blijven de zonnepanelen geactiveerd. Men kan alsnog besluiten tot een in serie geschakeld systeem, waarbij het systeem zo sterk is als het zwakste paneel. Ieder zonnepaneel ervaart namelijk dezelfde gevolgen van diffuus licht, in tegenstelling tot gedeeltelijke (harde) schaduwvorming.

Veel zonuren stuwen de opbrengst van zonnepanelen

Neemt de verhouding zonuren ten opzichte van diffuus licht toe, dan groeit de opbrengst van zonnepanelen evenredig mee. Wat dat betreft is 2022 tot nog toe buitengewoon rendabel gebleken. Alleen al in de eerste 8 maanden werden net zoveel zonuren gemeten als normaliter in een volledig jaar. Overigens wist slechts 22% van alle respondenten op de Instagram Story het juiste antwoord te geven op de vraag: hoeveel procent van de zonne-energie in Nederland wordt opgewekt door diffuus licht? Het antwoord: 60%.

Meer weten?

Onze klantadviseurs doen er alles aan om bij jou de zon te laten schijnen. Wil je meer weten? Dan kan je altijd vrijblijvend contact opnemen met de enie.nl klantadviseurs. Volg ons ook op Instagram en Facebook.