Het jaar 2022 verloopt uitstekend van de eigenaren van zonnepanelen. In de eerste 8 maanden van het jaar was al sprake van net zoveel zonuren als normaal gesproken in een heel jaar. Goed nieuws dus! Toch zijn er in een gemiddeld jaar grote regionale verschillen zichtbaar in het aantal zonuren, waardoor een huishouden in de provincie Overijssel minder zonne-energie kan opwekken dan iemand in de provincie Zeeland. Hoe zit dat precies?

Gemiddeld aantal zonuren per jaar in Nederland

Volgens het KNMI hebben we in Nederland gemiddeld van 1.500 tot 1.550 zonuren per jaar. Dit betreft echter een landelijk gemiddelde, terwijl er regionaal sprake kan zijn van hele andere gemiddelden. In algemene zin ligt het aantal zonuren in het zuid en westen hoger dan in het noorden en oosten. Die verschillen kunnen tamelijk groot zijn: het gemiddelde minimum ligt rond de 1.400 zonuren, terwijl het gemiddelde maximum rond de 1.700 zonuren ligt.

Let wel: dit zijn de verschillen in het aantal zonuren, vergeleken tussen provincies in Nederland. Een klein land, waar desondanks al sprake is van grote afwijkingen in het aantal uren zon.

Zeeland provincie met meeste zon, Gelderland heeft minste zonuren

In algemene zin zou je kunnen zeggen dat, naarmate men dichter langs de kust van de zee woont, een huishouden profiteert van meer zonuren. Op Texel en in Zeeland is bijvoorbeeld bekend dat men geniet van bovengemiddeld veel zonuren. In onze Story op de enie.nl Instagram vroegen we onze volgers welke provincie gemiddeld te maken had met de meeste zonuren per jaar: Groningen, Utrecht, Zeeland of Limburg. Van alle respondenten wist 40% het juiste antwoord te geven: Zeeland. In de provincie Zeeland ligt het gemiddeld aantal zonuren per jaar tussen de 1.650 en 1.700 uur.

Het contrast met de provincie Gelderland is groot. Hier komt het gemiddeld aantal zonuren per jaar niet verder dan 1.400 tot 1.450 uur. Daarnaast ligt ook het gemiddeld aantal zonuren per jaar in Overijssel en de bovenste helft van Limburg relatief laag. Overigens geldt voor alle provincies in Nederland dat zij in 2022 al hebben geprofiteerd van bovengemiddeld veel zonuren, en dus een hoge opbrengst uit zonne-energie.

Bereken jouw voordeel met zonnepanelen

Wist je dat we bij enie.nl de informatie over het aantal zonuren op jouw locatie hebben meegenomen in onze ZonneConfigurator? Wanneer je het voordeel van zonnepanelen berekent, krijg je dus een realtime en locatie-gebonden aanbod. De meest transparante online tool die alle mogelijkheden van zonnepanelen op jouw adres inzichtelijk maakt. Probeer het direct, het is vrijblijvend.

Prijs berekenen zonnepanelen

Correlatie zonuren en opbrengst zonnepanelen 

In hoeverre is er sprake van een correlatie tussen het aantal zonuren en de opbrengst van zonnepanelen? Uiteraard hebben zonnepanelen behoefte aan zonlicht. Er bestaan echter meer factoren die van invloed zijn op de opbrengst van zonnepanelen, zoals de Wattpiek van zonnepanelen, maar ook de periode waarin de zon schijnt. Een zonnige periode tussen 12:00 en 15:00 uur in februari levert bijvoorbeeld minder zonne-energie op ten opzichte van hetzelfde tijdstip in juli. Weet je hoe zonnepanelen werken, dan kan je ook een betere inschatting maken van de opbrengst en factoren die van invloed zijn.

Daarnaast is bij zonnepanelen nog sprake van zogenoemd ‘diffuus licht’: egaal zonlicht dat wordt gebroken door wolken of nevel, maar waarbij zonne-energie opwekken toch plaatsvindt. Liefst 60% van alle zonne-energie die we in Nederland opwekken, komt voort uit diffuus licht.

Blijf in contact

Onze klantadviseurs helpen je graag. Je kunt ons altijd bellen op 085 401 7000.