Wat is de Wattpiek van zonnepanelen?

Informatie over het piekvermogen van zonnepanelen

Kies je voor het huren of kopen van zonnepanelen, dan komen termen als Wattpiek (Wp) en kWh geregeld voorbij. Wat wordt bedoeld met de Wattpiek of het piekvermogen van een zonnepaneel? Wattpiek is het maximale volume aan stroom dat een zonnepaneel kan opwekken onder testomstandigheden. Die testomstandigheden zijn een simulatie van de beste omstandigheden voor een zonnepaneel. De maximale energie die een zonnepaneel oplevert, drukken we uit in Wattpiek. Op basis van het aantal Wattpiek kan men de verwachte opbrengst van zonnepanelen in kWh (Kilowattuur) berekenen, en dit effectief afstemmen op het eigen jaarlijkse stroomverbruik. We vertellen je meer over de Wattpiek van zonnepanelen.

Wat betekent Wattpiek?

Wattpiek is de technische term die het vermogen van een zonnepaneel aangeeft. Voor een eerlijke meting van de Wattpiek van zonnepanelen gelden internationale afspraken. Zonnepanelen én zonnecellen worden uitgebreid getest in laboratoria. Dat betekent dat de capaciteit van individuele zonnepanelen in feite onder gelijke, optimale omstandigheden worden gemeten. Met de beste omstandigheden bedoelen we:

  • oriëntatie op het zuiden;
  • hellingshoek van 35°;
  • gunstige temperatuur, en
  • optimale instraling van de zon

Het maximale vermogen van een zonnepaneel noemen we het piekvermogen.

Zonnepanelen dakscan

Bereken het voordeel van zonnepanelen op jouw adres. In slechts drie stappen weet je meer.

Wattpiek naar kWh berekenen

In de specificaties van zonnepanelen wordt vrijwel zonder uitzondering het aantal Wp vernoemd. Dat kan behoorlijk verwarrend zijn, omdat we ons eigen stroomverbruik uitdrukken in kWh. Het is daarom logisch om de Wattpiek om te rekenen naar kWh. In Nederland toucheren we over de looptijd van een jaar nooit het piekvermogen van een zonnepaneel. Dat heeft te maken met het aantal zonuren, het eigen daktype (hellingshoek en oriëntatie), de keuze voor parallel of serie geschakelde zonnepanelen en omgevingsfactoren. In de praktijk is 1Wp gelijk aan 0,88 kWh, oftewel zonnepanelen hebben een gemiddeld rendement van 88%.

Vervolgens berekenen we de kWh op basis van de Wattpiek (voorbeeld enie.nl zonnepanelen 390Wp): 0,88 x 390 = 343,2 kWh per jaar. Ben je bekend met je eigen jaarlijkse stroomverbruik? Dan kan je heel eenvoudig berekenen hoeveel zonnepanelen van 390Wp je tenminste nodig hebt om het stroomverbruik te corrigeren.

Hoe ontstaat het verschil in Wattpiek tussen zonnepanelen?

Fabrikanten en leveranciers van zonnepanelen doen verschillende beloftes over de Wattpiek van een zonnepaneel. Hoe dat komt? In de praktijk is het heel simpel. Het rendement van een zonnepaneel is afhankelijk van 2 factoren: het module rendement en de afmetingen van een zonnepaneel. Het module rendement zegt iets over het percentage van het zonlicht dat door een zonnepaneel kan worden omgezet in energie. Gemiddeld ligt dat tussen de 15% en 22%. Bij de zonnepanelen van enie.nl ligt het module rendement op 20,5%. Behoorlijk goed dus!

Daarnaast geldt: hoe groter het formaat van de zonnepanelen, des te meer zonnecellen hierin kunnen worden verwerkt, en dus groeit ook het vermogen min of meer evenredig mee.

Voorbeelden van Wattpiek zonnepanelen

De energiemarkt ontwikkelt zich razendsnel. We zien dat het vermogen van zonnepanelen sterk is verbeterd ten opzichte van pakweg 10 jaar geleden. Waar indertijd een 230Wp zonnepaneel uniek was, daar gaan we nu al richting zonnepanelen met een vermogen van 390, 450 of zelfs 500Wp. Wil je meer weten over de verschillende volumes in Wp? We delen graag onze motivatie met betrekking tot de keuze voor zonnepanelen met een vermogen van 390Wp:

Beschikt een buurman of familielid overigens over eenzelfde dak, maar heeft men een groter zonnepanelen systeem? Dat heeft vrijwel zonder uitzondering te maken met het vermogen en rendement van de zonnepanelen, dat simpelweg lager zal liggen.

Meer weten over de Wattpiek van zonnepanelen?

Neem contact op met onze klantadviseurs! Zij laten de zon ook bij jou schijnen. Bel ons op 085 401 7000

Ben je al bekend met onze ZonneConfigurator? Bereken vrijblijvend en binnen één minuut wat jij kunt besparen met de zonnepanelen van enie.nl.