De terugleververgoeding is een vergoeding per kilowattuur voor het overschot aan zonne-energie dat je als eigenaar van zonnepanelen teruglevert aan het energienet. Energieleveranciers mogen momenteel zelf nog het teruglevertarief vaststellen. In de praktijk zorgt dit voor relatief grote verschillen in de hoogte van de terugleververgoeding, oplopend tot € 0,20 per kWh tussen het hoogste en laagste tarief. Hoe komt de terugleververgoeding tot stand en wat is het verschil met salderen?

Terugleververgoeding voor zonnepanelen

Eerst even uitzoomen: wat is de terugleververgoeding en hoe komt deze tot stand? Bij de keuze voor zonnepanelen houd je normaliter rekening met je huidige en verwachte stroomverbruik. Dat betekent dat je dankzij zonnepanelen minimaal kan voorzien in de vraag naar stroom voor het huishouden. Met het oog op de energietransitie verdient het dan ook aanbeveling om zonnepanelen op de groei te installeren; de groeiende vraag naar stroom in de toekomst.

Het resultaat is evenwel dat je als eigenaar van zonnepanelen doorgaans een netto-overschot aan zonne-energie opwekt. Over dat overschot aan zonne-energie – dat wordt teruggeleverd aan het energienet – ontvang je een vergoeding per kilowattuur door de energieleverancier. Dit is de terugleververgoeding.

Voorbeeld van de terugleververgoeding

Gemiddeld huishouden (2 volwassenen, 1 kind)

Stroomverbruik per jaar: 3.500 kWh
Productie zonnepanelen volledig jaar: 4.200 kWh

Netto-overschot energie: 700 kWh

Het eigen stroomverbruik en de opgewekte zonne-energie uit zonnepanelen mogen tegen elkaar worden weggestreept. Dit staat bekend als de salderingsregeling. Is er vervolgens sprake van een overschot? Dan ontvang je van de energieleverancier een vooraf vastgestelde vergoeding per kWh.

Wat is de hoogste terugleververgoeding?

Bij de keuze voor zonnepanelen zijn ‘rendement’ en ‘terugverdientijd’ bekende factoren die meewegen in de beslissing. Naarmate het overschot aan zonne-energie oploopt, groeit het rendement van de installatie en profiteer je van een extra korte terugverdientijd. Wel zo interessant, zeker zodra na 2025 de salderingsregeling zal worden afgebouwd. En hoewel er bij het terugleveren van stroom nu nog sprake is van iets als een ‘hoogste terugleververgoeding’, zal in de toekomst naar verwachting een minimaal en maximaal tarief worden gekoppeld aan diezelfde terugleververgoeding.

Het vergelijken van de terugleververgoeding is daarom nu nog interessant, maar op termijn zullen de verschillen tussen leveranciers kunstmatig kleiner worden gemaakt.

Blijven zonnepanelen rendabel?

Kort gezegd: ja! Zeker wanneer je in de komende periode nog zonnepanelen laat installeren, dan heb je de investering – gezien de huidige stroomprijzen – gemiddeld binnen 3 tot 5 jaar terugverdiend. Ook als de salderingsregeling straks wordt afgebouwd blijft dit het geval. De terugleververgoeding blijft, ook na de volledige afbouw van de salderingsregeling, een financiële prikkel om veel energie op te wekken, en weinig te verbruiken.

Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor efficiency. Het principe is dan: ‘stroom verbruiken op het moment dat je stroom opwekt’. Overdag wanneer je zonnepanelen de meeste stroom opwekken, dus. Dankzij slimme huishoudelijke apparaten met app-bediening op afstand kunnen we onze stroomvreters – de vaatwasser en wasmachine – aanzetten op het moment dat je zonnepanelen volop actief zijn. Daardoor hoef je minder stroom af te nemen van het energienet en bent altijd voordeliger uit.