Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Subsidie Waardevermeerdering verlengd met 6 maanden. Vanwege de trage afhandeling van de aardbevingsschade heeft . De subsidie Waardevermeerdering voor Groningse woningeigenaren in het aardbevingsgebied is daarmee verlengd tot 1 juni 2023.

Waarvoor kan ik een subsidie aanvragen?

Het kabinet startte in 2017 de subsidieregeling als compensatie voor de aardbevingsschade. De aardbevingsschade in Groningen is het directe gevolg van gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag Norg. Voor wie is de subsidie bedoeld? In principe voor alle inwoners van de provincie Groningen die tenminste 1.000 euro aardbevingsschade hebben aan hun woning. Inwoners die in aanmerking komen voor de subsidieregeling kunnen een bedrag van maximaal 4.000 euro aanvragen. Dit budget is voor duurzame of energiebesparende maatregelen, zoals het laten installeren van isolatie, zonnepanelen kopen of een nieuwe warmtepomp.

De voorwaarden van de Subsidie Waardevermeerdering

De deadline voor het aanvragen van de subsidie is 1 juni 2023. De maximale subsidie bedraagt 4.000 euro. Voor het aanvragen van de subsidie zijn twee voorwaarden van toepassing. Ten eerste; als woningeigenaar heb je nog niet eerder gebruik gemaakt van de vorige tijdelijke regeling Waardevermeerdering die voor 2017 liep op je huidige adres. Ten tweede: als woningeigenaar heb je erkende aardbevingsschade van minimaal 1.000 euro en ben je in bezit van een bewijsstuk dat kan aantonen dat de schade daadwerkelijk door de aardbevingen is ontstaan. Als laatste: heb je al energiebesparende maatregelen genomen? Lever dan de eindfactuur met betalingsbewijs in. Zo niet? Lever dan een getekende offerte in die niet ouder is dan twee maanden. Na het aanvragen, kan goedkeuring tot 14 weken duren.

Welke documenten heb ik nodig?

De volgende documenten kunnen gebruikt worden voor de goedkeuring van de aanvraag.

  • Een schaderapport of een besluit brief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen of Instituut Mijnbouwschade Groningen die is erkend op of na 19 maart 2018;
  • Een besluit brief of schaderapport van de TCMG of IMG die je hebt ontvangen na akkoord op de vaste vergoeding (€5000) of de stuwmeer regeling;
  • Een aanbiedingsbrief van de NAM met erkende schade;
  • Een uitspraak van de Arbiter Bodembeweging of een rechter, die vaststelt dat de schade is door bodembeweging als gevolg van gaswinning, op of na 1 januari 2016;
  • Een aardbevingsschade schaderapport van Centrum Veilig Wonen. Erkend op of na 1 januari 2016;
    Een schaderapport van de NAM erkend op of na 1 januari 2016.

Subsidiebudget en plannen

Het verlengen van de subsidieregeling tot 1 juni 2023 kost naar schatting ongeveer 60 miljoen euro. Met de subsidieregeling wil staatssecretaris Hans Vijlbrief de wensen van de regio tegemoet komen. Om zo de rust onder de inwoners van het aardbevingsgebied waarborgen. Het kabinet blijft de pot voor de subsidieregeling voor alle inwoners van het aardbevingsgebied van geld voorzien. In het voorjaar van 2021 werd de subsidiepot aangemeld met een extra 40 miljoen euro en eind oktober nog eens met 60 miljoen euro. Van de De besluitvorming of na 1 juni 2023 de subsidieregeling Waardevermeerdering wordt verlengt wordt duidelijk gemaakt in de Voorjaarsnota.

Zeker 7.000 inwoners van de aardbevingsgebieden in Groningen hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de Subsidieregeling Waardevermeerdering.