Zonnepanelen kunnen zowel een serie of parallel schakeling hebben. De keuzes die we maken zijn van verschillende factoren afhankelijk. In het kort is bij een in serie geschakeld systeem sprake van ‘het systeem is zo sterk als haar zwakste paneel’. Ligt één van de panelen een aanzienlijk deel van de dag in de schaduw, dan kom je automatisch al snel uit op een parallel geschakeld systeem voor zonnepanelen. Maar er zijn meer factoren die invloed uitoefenen en de uiteindelijke opbrengst uit zonnepanelen bepalen. We vertellen je de voor- en nadelen van een serie en parallel schakeling bij zonnepanelen.

Wat is een serie schakeling voor zonnepanelen?

Bij een serie geschakeld systeem zijn alle zonnepanelen met elkaar verbonden en derhalve van elkaar afhankelijk. De panelen zijn als een stroomkring achter elkaar aangesloten. De opbrengst is in potentie dus overal gelijk. Het verschil met een parallel schakeling wordt echter zichtbaar in de totale spanning. Presteert één paneel in het geheel minder, dan heeft dit direct invloed op de totale spanning, en daarmee de opbrengst onder de streep. De zonnepaneel installatie is binnen een serie schakeling zo sterk als het zwakste paneel.

Wat is een parallel schakeling voor zonnepanelen?

Een parallel schakeling bij zonnepanelen functioneert tegenovergesteld van een serie schakeling. Hierin werkt elk zonnepaneel onafhankelijk van de ander. Krijgt een paneel op meerdere momenten van de dag te maken met schaduw, dan heeft het daarmee niet direct invloed op de opbrengst van de andere zonnepanelen binnen het systeem. De panelen zijn namelijk individueel aangesloten op de spanningsbron, waardoor ieder paneel afzonderlijk stroom opwekt. Extra voordeel: wanneer een zonnepaneel volledig uitvalt, dan blijven de overige panelen ‘gewoon’ functioneren.

Wanneer overdag geen sprake is van schaduw of obstakels op het dak, dan wordt in principe altijd gekozen voor een serie schakeling voor de zonnepanelen. Toch bestaan er meer factoren die de keuze voor een specifieke schakeling bij zonnepanelen bepalen. Wat kan nog meer invloed hebben op de keuze waarom men soms toch kiest voor een parallel schakeling?

Hellingshoek dak

In principe is ieder dak, schuin of plat, geschikt voor de installatie van zonnepanelen. Wil je zonnepanelen huren of kopen, dan speelt echter ook de hellingshoek van het dak een rol. Bij de vraag of een serie of parallel schakeling het meest geschikt is, hebben we het dan vooral over een dak met verschillende hellingshoeken. Stel dat je zonnepanelen wilt installeren op een schuin dak inclusief de dakkapel, dan is het niet ondenkbaar dat de hellingshoek van de dakkapel afwijkt van die van het dak. De optimale opbrengst kan dan alleen gegenereerd worden door de zonnepanelen parallel te schakelen.

Vuistregel: het systeem van zonnepanelen is zo sterk als haar zwakste onderdeel. Is voor enkele van de zonnepanelen de hellingshoek niet optimaal, dan heeft dit direct gevolgen voor het systeem. We kiezen bij een dergelijke invulling met verschillende hellingshoeken standaard voor een parallel schakeling van de zonnepanelen.

Voordelen serie schakeling zonnepanelen

Het belangrijkste voordeel van de serie schakeling voor zonnepanelen is haar prijs. Omdat alle zonnepanelen in een stroomkring zijn gekoppeld, ook wel een string genoemd, is minder bekabeling vereist. Dit zorgt voor een lagere prijs bij de aanschaf van zonnepanelen. Ook levert een serie schakeling in potentie een hogere spanning. Dit zorgt ervoor dat de gelijkstroom eenvoudig kan worden omgezet naar wisselspanning én er treedt minder warmteverlies op.

Voordelen parallel schakeling zonnepanelen

Het grote voordeel van een serie schakeling, namelijk de prijs, is direct het nadeel van een parallel schakeling. De zonnepanelen moeten individueel worden aangesloten op het spanningspunt, waardoor er meer materialen worden gebruikt, en dus de prijs hoger uitvalt. Het grote voordeel van een parallelschakeling bij zonnepanelen is dat individuele panelen elkaar niet beïnvloeden. Eventuele kleine obstakels of beperkte schaduwval op het dak hebben niet direct invloed op de totale opbrengst van het systeem.

* Voor een parallel schakeling kiest men vaak voor een optimizer. Dit is een kastje dat met onder de panelen installeert, waardoor we de opbrengst per paneel monitoren en optimaliseren op basis voltage en ampère.

Meer weten?

Onze adviseurs gaan tot het uiterste voor jou. Dat betekent dat we binnen iedere situatie kijken naar de meest geschikte oplossing: een serie of parallel schakeling voor de zonnepanelen. Ontdek wat jij kunt besparen dankzij zonnepanelen en vul vrijblijvend onze ZonneConfigurator in.