De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2023 goedgekeurd. Met de instemming op dit plan gaat de Tweede Kamer ook akkoord om per 1 januari 2023 het btw-tarief voor zonnepanelen naar 0 procent te brengen. Door in te stemmen met de wetswijziging hoopt de Tweede Kamer het aantal uit te voeren administratieve handelingen rondom de aanschaf van zonnepanelen drastisch te verlagen. Dit zowel bij de Belastingdienst als voor de consument. Ook kan het btw-tarief van 0 procent – volgens de regering – dienen als extra stimulans voor het aanschaffen van zonnepanelen.

Wanneer geldt het 0%-tarief voor zonnepanelen?

Het btw-tarief van 0 procent zal alleen gelden voor de levering en installatie van zonnepanelen bij een woning. Onder leveren en installeren vallen alle materialen die nodig zijn om zonnepanelen te installeren, alsmede de werkzaamheden die daarvoor moeten worden uitgevoerd. Volgens de Belastingdienst vallen een vakantiewoning, schuur, garage en aan- of uitbouw ook onder de noemer ‘woning’, waarvoor het 0%-tarief op zonnepanelen moet gaan gelden vanaf 1 januari 2023.

Gevolgen nultarief btw zonnepanelen voor consument

Als particulier betaal je per 1 januari 2023 geen btw meer over de levering en installatie van zonnepanelen, mits de Eerste Kamer akkoord gaat met de nieuwe regelgeving. Dit betekent dat het niet meer nodig is om btw terug te vragen via een btw-aangifte. De belastingdienst ziet volgens de nieuwe plannen iedereen die eigenaar is van zonnepanelen als btw-ondernemer. Echter is het voor het merendeel van de eigenaren van zonnepanelen niet nodig om zichzelf aan te melden als btw-ondernemer bij de Belastingdienst. Blijkt dat je jaaromzet van geleverde elektriciteit aan het energienet hoger is dan 1.800 euro? Dan moet je als zonnepanelen eigenaar wel jezelf aanmelden bij de belastingdienst als btw-ondernemer en btw-aangifte doen.

Gevolgen voor ondernemers

Worden de zonnepanelen na 1 januari 2023 geïnstalleerd op of bij je woning? Dan geldt ook voor de ondernemer het 0%-tarief. Dit betekent dat het niet meer nodig is om btw terug te vragen via een btw-aangifte. Het terugleveren van zelf opgewekte zonne-energie aan het energienet is wel een btw belaste activiteit. Dit geef je daarom wel aan in je btw-aangifte als ondernemer.

Wat betekent dit voor mij als leverancier of installateur?

Vanaf 1 januari 2023 is het belangrijk om als installateur of leverancier te weten met wat voor een pand je te maken hebt. Worden zonnepanelen op een pand met een woonfunctie geplaatst, dan reken je niet met 21% btw. Worden de zonnepanelen niet op een woning geïnstalleerd? Dan reken je 21% btw over de prijs voor installatie en materialen.

Factureren voor installateurs en leveranciers

Particulieren die zonnepanelen willen aanschaffen, worden in de nieuwe situatie altijd gezien als btw-ondernemer. Daarom ben je als installateur of leverancier verplicht om de installatie en levering van de zonnepanelen op tijd te factureren. Worden de zonnepanelen geplaatst op een pand met woonfunctie, dan is de factuurdatum de bepalende factor voor de vraag of het 21% btw-tarief vermeld dient te worden. Via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen kan je controleren of het om een woning gaat. Factureer je in 2022, dan reken je 21% btw, maar is de factuurdatum in 2023? Dan geldt het nieuwe btw-nultarief. Indien de facturatie voor 1 januari 2023 is, dan kan kom je in aanmerking voor de btw-teruggave via een btw-aangifte.

Voorbeeld: de factuurdatum is 10 december 2022, maar de installatie van de zonnepanelen is op 2 februari 2023. Dan is 21% btw van kracht, ook als je de factuur pas betaalt in 2023. De facturatiedatum ligt namelijk in 2022.

Voorbeeld: de installatie is op 24 december 2022, maar de facturatie komt op 13 januari 2023. Op die factuur geldt dan het btw-tarief van 0%.

Toestemming van de Eerste Kamer

De meerderheid in de Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor het Belastingplan 2023. Als dit voorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen, dan betaal je vanaf 1 januari 2023 geen btw meer voor zonnepanelen op je eigen woning.

Wat mag je verwachten van enie.nl??

Wil je zonnepanelen kopen of zonnepanelen huren bij enie.nl? Dan verandert er vanaf 1 januari 2023 vrijwel niets voor jou. Binnen de totaalprijs is voor iedereen de btw-teruggave al verrekend met de prijsindicatie. Hierdoor heb jij altijd een transparant overzicht van de kosten, opbrengsten en het rendement uit jouw zonnepanelen.