We maken er inmiddels al ruim 20 jaar gebruik van: de salderingsregeling op zonnepanelen. Een regeling die het aantrekkelijk maakt om een overschot aan zonne-energie, opgewekt door zonnepanelen, terug te leveren aan het energienet. De salderingsregeling gaat echter op de schop en op termijn zelfs helemaal verdwijnen. Vanaf 2025 mogen eigenaren van zonnepanelen stapsgewijs kleiner deel van hun opgewekte zonne-energie salderen. Uiterlijk in 2031 verdwijnt de salderingsregeling definitief. Wel blijft de terugleververgoeding van kracht.

Hoe werkt de terugleververgoeding en wat zijn de gevolgen van de afbouw van de salderingsregeling?

De salderingsregeling voor zonnepanelen

Even terug naar het begin: wat is de salderingsregeling precies? Een voorbeeld: overdag wek je stroom op, maar je bent dan niet thuis en verbruikt dus weinig. In dat geval lever je de opgewekte stroom terug aan het net. In de avond ben je weer thuis en ga je meer stroom verbruiken, echter, je zonnepanelen leveren dan geen stroom op en dus moet je stroom afnemen van het net. Door de salderingsregeling wordt de stroom die je hebt teruggeleverd en later weer afneemt met elkaar verrekend. Met de afbouwende regeling ontvang je steeds minder compensatie voor de stroom die je teruglevert, en betaal je alsnog de volle pond voor de stroom die je moet inkopen. Het moedigt dus ook aan om zoveel mogelijk stroom te verbruiken op de momenten dat je het opwekt.

Doordat je zonnepanelen al met een paar jaar hebt terugverdiend is de Nederlandse overheid van mening dat de salderingsregeling overbodig is geworden. De regeling heeft haar werk gedaan, namelijk de keuze voor zonnepanelen stimuleren. Inmiddels liggen plannen op tafel om de salderingsregeling af te bouwen, waardoor het verbruik en de teruggeleverde energie niet meer met elkaar worden verrekkend. Recent werd het afbouwen van de salderingsregeling overigens nog met enkele jaren uitgesteld. Goed nieuws voor jou als eigenaar van zonnepanelen, maar het einde van de salderingsregeling is wel degelijk is zicht. Wat zijn de gevolgen?

Wat duidelijk is, is dat de terugleververgoeding wel blijft. De terugleververgoeding is een extra compensatie voor het overschot aan zonne-energie dat wordt teruggeleverd aan het net. Hoe werkt de terugleververgoeding?

 1. Met 10 zonnepanelen kan je ± 3.000 kWh per jaar opwekken
 2. Je hebt in hetzelfde jaar 2.500 kWh aan energie verbruikt
 3. Na salderen (2.500-2.500=0) is er een overschot van 500 kWh
 4. Over die 500 kWh ontvang je een terugleververgoeding

De terugleververgoeding ontvang je van de energieleverancier. De hoogte van die vergoeding kan daarnaast verschillen per leverancier en is doorgaans lager dan de op dat moment geldende prijs voor elektriciteit. Wel zijn inmiddels plannen in de maak om een wettelijk minimum- en maximumtarief vast te stellen voor de terugleververgoeding.

Het verschil tussen de terugleververgoeding en salderingsregeling

Het grootste verschil tussen terugleveren en salderen is te vinden in de vorm waarin je gecompenseerd wordt.

 • Salderingsregeling: Bij salderen wordt je verbruikte stroom verrekend met de stroom die je teruglevert aan het net. Je betaalt uitsluitend zodra je meer stroom verbruikt dan teruglevert.
 • Terugleververgoeding: een vaste, kale vergoeding per kWh extra teruggeleverde stroom na salderen. De vergoeding verschilt per energieleveranciers en ligt vaak lager dan de reële stroomprijs;

Gevolgen afbouw salderingsregeling

Zoals het nu lijkt kan je tot uiterlijk 2031 gebruik maken van de salderingsregeling op zonnepanelen. Vanaf 2025 wordt deze regeling echter wel in versnelde stappen afgebouwd. Wat betekent dit voor eigenaren van zonnepanelen?

 • Ook na 2031 winst op je zonnepanelen

Salderen kan nog tot 2031. Wie nu zonnepanelen neemt, profiteert dus nog steeds van de financiële prikkel. Ook aan de terugverdientijd verandert in eerste instantie niet zoveel; deze blijft gemiddeld 7 jaar. Dankzij de terugleververgoeding na 2031 blijf je vervolgens ‘gewoon’ verdienen aan je zonnepanelen. Het overschot aan zonne-energie ten opzichte van je verbruik zal zich dan namelijk blijven uitbetalen. Zie het als een spaarrente, maar dan wel een hoge rente, namelijk zo’n 4 tot 6 procent afhankelijk van de hoeveelheid teruggeleverde stroom.

 • Zonnepanelen in de herfst en winter

De herfst en winter zijn van oudsher seizoenen waar minder zonne-energie wordt opgewekt, terwijl we juist meer energie verbruiken. Gemiddeld wekken we zo’n 25% van onze totale zonne-energie per jaar op tijdens deze seizoenen. Ook nu we nog mogen salderen zullen we dus soms stroom moeten inkopen van het energienet. Met het wegvallen van de salderingsregeling zal het extra belangrijk worden om – waar mogelijk – energie te besparen. In de herfst- en winterperiode zullen we dan namelijk niet meer mogen salderen, en ook geen terugleververgoeding ontvangen voor het overschot aan teruggeleverde zonne-energie. Uitzonderingen daargelaten.

Tips om energie te besparen

Ook zonder de salderingsregeling blijft het interessant om in zonnepanelen te investeren. Wel is het steeds belangrijker om – nu en na 2025 – te besparen op energie. Hoe kan efficiënt besparen op energie?

 1. Slimme apparatuur: steeds meer huishoudelijke apparaten beschikken over een timer. Zo kan je met een timer instellen wanneer je wasmachine en vaatwasser draaien, bijvoorbeeld midden op de dag als je de meeste zonne-energie opwekt. Wel zo prettig.
 2. Heb je een elektrische auto met eigen laadpaal? Ook dan is de EV opladen interessant op momenten dat de zon schijnt. Zodra de thuisbatterij definitief op de markt komt, kan je hier de opgeslagen energie voor gebruiken.
 3. Een elektrische warmtepomp? Voor het verwarmen van water kan je een extra voorraadvat vullen op het moment dat je zonnepanelen de meeste zonne-energie opwekken.
 4. Heb je nog geen zonnepanelen, maar binnenkort misschien wel? Let er dan goed op dat je – voor een optimaal rendement – je zonnepanelen in de juiste hellingshoek en oriëntatie laat plaatsen.

Blijven zonnepanelen een goede investering na 2025?

Ondanks dat de salderingsregeling op termijn stopt, blijft zonnepanelen kopen of zonnepanelen huren een duurzame, voordelige keuze. Naast het voortbestaan van de terugleververgoeding is daarvoor nog een andere reden: iedere kWh aan zonne-energie die je zelf opwekt en verbruikt, hoef je niet in te kopen van het centrale energienet. Een besparing die zichzelf in de loop der jaren terugverdient en waar je zeker 25 jaar financieel voordeel door ervaart.