De plannen van het kabinet voor het afschaffen van de btw op zonnepanelen bevinden zich in een vergevorderd stadium. De btw daalt hiermee van 21% naar 0%, het zogenaamde nultarief. Ook nu is het al mogelijk voor consumenten om de btw op zonnepanelen – 21 procent – terug te vragen na de aankoop van zonnepanelen. Dat levert echter veel administratie en/of onduidelijkheden op. Op het eerste oog is het afschaffen van de btw op zonnepanelen dus positief nieuws voor particulieren, want het beoogde voorstel vermindert de administratieve handelingen. Er zijn echter ook zorgen, met name bij betrokken installateurs en brancheorganisaties. 5 vragen en antwoorden over de verwachte afschaffing van de btw op zonnepanelen.

Wat betekent het btw nultarief op zonnepanelen voor de consument?

Het btw tarief op de aanschaf van zonnepanelen staat momenteel nog op 21%. Particulieren die zonnepanelen op het dak laten installeren, en dus energie leveren aan het net en energiebedrijven, vallen onder de kleine ondernemersregeling (KOR). Dit betekent dat zij de 21% btw op zonnepanelen kunnen terugkrijgen van de Belastingdienst. De meeste mensen doen dit dan ook, al dan niet met de hulp van hun zonnepanelen leverancier. Voor een relatief grote groep mensen is het terugvragen van de btw op zonnepanelen echter een een stuk lastiger.

In de hoop het proces voor de aankoop van zonnepanelen te vereenvoudigen en de administratieve handelingen te beperken, wil het kabinet vanaf 1 januari 2023 overgaan tot een btw nultarief voor zonnepanelen. Het btw nultarief zal uitsluitend gaan gelden voor de zonnepanelen die men installeert op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur.

Liefst 52 procent van de installateurs vraagt de overheid om het btw-nultarief op zonnepanelen in een later stadium in te voeren. Zo zouden installateurs binnen de huidige voorstel te weinig tijd krijgen om de liquiditeitspositie te versterken. Hoe zit dat?

Het kabinet is voornemens om voor de leveringen, intracommunautaire verwervingen (invoer van goederen vanuit een EU-land naar Nederland), invoer en installatie van zonnepanelen een btw nultarief te gaan hanteren. Dit zal gaan gelden voor zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking, bestemd om te worden geïnstalleerd op óf in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Uit onderzoek door Solar Magazine blijkt ruim 80% van de installateurs van zonnepanelen in omzet te zijn gegroeid in 2022. Dit in vergelijking met het voorgaande jaar in dezelfde periode. Positieve cijfers, maar met de groeiende vraag naar zonnepanelen groeit ook de behoefte aan extra liquiditeit van deze bedrijven. Grofweg 1 op de 3 bedrijven geeft aan moeite te hebben met het rondkrijgen van de financiering, waardoor de natuurlijke cashflow van installateurs in gevaar komt.

Hoe ontstaan de cashflow problemen bij installateurs?

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de ondervraagde installateurs geen aanbetaling vraagt aan haar klanten. Andersom moet de installateur in veruit de meeste gevallen zelf wél btw betalen over de inkoop van materialen, en daar bovenop vaak ook nog een aanbetaling doen. Naarmate consumenten vervolgens langer wachten met het betalen van de rekening, ontstaan problemen aan de inkoopzijde als gevolg van een verzwakte liquiditeitspositie. Dit heeft te maken met de btw-kassafunctie van installateurs, die met de maatregel van het btw nultarief uit balans kan raken. Wat volgt is een verhoogd risico op faillissementen.

Zeker wanneer de consument zonnepanelen koopt in combinatie met een warmtepomp, is men bang voor gevallen van fraude. Het is dan aantrekkelijk voor de consument om een groot deel van de factuur toe te kennen aan de zonnepanelen, waar het btw nultarief gaat gelden.

Welke gevolgen heeft het btw nultarief op zonnepanelen voor de Nederlandse markt?

Niet alleen de installateurs, maar ook alle schakels die – direct of indirect – betrokken zijn bij de installatie van zonnepanelen zullen mogelijk de gevolgen van het btw nultarief op zonnepanelen gaan merken. Dit zijn de Nederlandse leveranciers van materialen voor een zonnesysteem. Om voldoende liquiditeit te behouden, bestaat namelijk de kans dat installateurs hun materialen over de grens gaan inkopen. Over deze materialen uit het buitenland hoeft men geen btw te betalen, en dus kan op die wijze het verlies aan liquiditeit ten dele worden gecompenseerd.

Brancheorganisatie Holland Solar heeft hier inmiddels haar zorgen over uitgesproken.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel btw nultarief zonnepanelen?

Momenteel moeten zowel de Eerste als Tweede Kamer zich nog buigen over het wetsvoorstel ‘btw nultarief op zonnepanelen’. Mocht beide Kamers voor het voorstel stemmen, dan gaat deze vanaf 1 januari 2023 in.