De Groene WKR maakt gebruik van verschillende onderdelen. Ten eerste is er de reguliere vrije ruimte binnen de WKR. Dit is 1,7% van de loonsom per werknemer per jaar als de totale loonsom van alle werknemers lager is dan € 400.000,-. Is dit hoger dan dit bedrag, dan betreft de vrije ruimte 1,18%.

Is de vrije ruimte volledig of voor een groot deel benut? Dan is er aanvullend ruimte binnen de WKR tot € 2.400,- per medewerker per jaar. De huurprijs kan dan worden verrekend met het brutoloon, vakantiedagen of werktijd middels het ‘cafetariamodel’: bekend van de fiets van de zaak of zakelijk sporten.

Het huren van zonnepanelen kost gemiddeld zo’n € 700,- per jaar en valt dus ruim binnen het Groene WRK-budget.