Binnen een organisatie zijn er een aantal personen en/of afdelingen betrokken bij de toepassing van de Groene WKR. Hieronder de meest voorkomende:

  • HR: Voor het aanleveren van de salarisinformatie en personeelsinformatie. Op deze manier kunnen wij het portaal voor de werkgever inrichten met de juiste data.
  • Financiën: De maandelijkse facturen voor de huur worden naar de financiële administratie gestuurd voor betaling aan enie.nl. De financiële administratie zorgt ook voor de inhouding van de huur op de uitbetaling van het loon.
  • Directie: Vanuit de strategische doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en MVO is de directie van een organisatie vaak betrokken. Uiteraard ook voor de finale goedkeuring.
  • Ondernemingsraad: Voor een breed draagvlak van de Groene WKR binnen de organisatie. Vanuit enie.nl is er een aanspreekpunt voor de organisatie. Hij of zij zorgt voor een goede begeleiding binnen de organisatie en verschillende afdelingen.