Salderen na 1 januari 2025
In april van 2019 maakte het kabinet bekend dat eigenaren van zonnepanelen tot eind 2022 gebruik kunnen maken van de salderingsregeling in de huidige vorm. Inmiddels is bekend geworden dat men tenminste tot 2025 kan blijven salderen. Hierna wordt de regeling tot 2031 langzaam afgebouwd tot 0. Omdat de regeling financieel aantrekkelijk is, mocht het nieuws rekenen op een positieve respons door milieuorganisaties en consumenten. Op deze manier wordt de Nederlandse burger langer aangemoedigd over te stappen op zonne-energie. Pas in 2031 wordt de salderingsregeling volledig vervangen door een terugleversubsidie. Lees meer over deze subsidie in onze blog.

Energie terug leveren voor een vaste prijs
Vanaf de introductie van de terugleversubsidie op stroom krijg je een vastgesteld bedrag terug. Dit bedrag is gelijk voor iedereen die energie terug levert aan het net. Uitgangspunt voor de hoogte van dit bedrag, is dat de terugverdientijd van zonnepanelen altijd rond de zeven jaar is, en momenteel ligt de tvt onder druk van de hoge energieprijzen zelfs nog lager. Worden zonnepanelen in de toekomst bijvoorbeeld goedkoper, dan daalt het bedrag van de terugleversubsidie.